Nejlevnější granule v Ostravě

info@granule-shop.cz

+420 602 689 984

Fypryst spot-on cat sol 1x0,5ml 93

Přípravek obsahuje účinnou látku fipronil, která má jedinečný mechanismus účinku na blechy a klíšťata.

Spot-On k použití u koček a koťat starších 8 týdnů s hmotností nad 1 kg proti napadení blechami, klíšťaty a/nebo všenkami.

Fypryst 50 mg spot-on pro kočky je přípravek proti ektoparazitům ve formě Spot-On k aplikaci na kůži.

Složení: 1 pipeta (0,50 ml) obsahuje: Fipronilum 50 mg. a Butylhydroxyanisol (E320) 0,10 mg, Butylhydroxytoluen (E321) 0,05 mg.

Indikace: přípravek Fypryst spot-on obsahuje účinnou látku fipronil, která má jedinečný mechanismus účinku na blechy a  klíšťata. Fypryst spot-on se hromadí v tukové složce kůže a chlupových folikulech a kontinuálně je vylučován z chlupových folikulů na kůži a srst, takto poskytujíce dlouho přetrvávající aktivitu.

Cílový druh zvířat: kočky

Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides spp.) a klíšťaty (Rhipicephalus spp., Dermatocentor spp., Ixodes spp.) u koček.

Léčba a kontrola alergie na bleší kousnutí (FAD) u koček.

Prevence a léčba napadení všenkami (Felicola subrostatus) u koček.

Kontraindikace: vzhledem k absenci dostupných údajů přípravek nepoužívejte u koťat mladších 8 týdnů a/nebo vážících méně než 1 kg. Přípravek nepoužívejte u nemocných zvířat (systémové onemocnění, horečka) nebo zvířat v rekonvalescenci. Nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí či dokonce úhynu. Tento přípravek je určen pro kočky.

Zvláštní upozornění: tento přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí. Proto se vyhněte kontaktu tohoto přípravku s ústy a očima. V případě náhodného zásahu oka opatrně vypláchněte oko čistou vodou. Po použití si umyjte ruce.

Zvířata nebo osoby, u nichž je známa přecitlivělost na insekticidy nebo alkohol, by neměly přijít do kontaktu s přípravkem Fypryst spot-on. Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu prstů s obsahem. Pokud k němu dojde, omyjte si ruce vodou a mýdlem. Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud nezaschne místo aplikace. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale brzy zvečera, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zvláště dětmi.Nekuřte, nepijte ani nejezte během aplikace přípravku.

Nežádoucí účinky: pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátkodobá hypersalivace způsobená hlavně charakterem nosiče. Mezi velmi vzácnými nežádoucími účinky byly po použití zaznamenány přechodné kožní reakce v místě aplikace (vyblednutí kůže, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti. Výjimečně byly zaznamenány hypersalivace, reversibilní neurologické příznaky (hyperesthesie, deprese, nervové příznaky), zvracení nebo dýchací příznaky.Vyhněte se předávkování.Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

Dávkování: jedna jednodávková pipeta o obsahu 0.50 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on pro kočku vážící  1 kg a více.

Takto zajistíte minimální doporučenou dávku fipronilu 5 mg/kg.

Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální léčebný interval 4 týdny.Měsíční léčba se doporučuje v případě vysokého rizika opakovaného napadení blechami, pokud je kočka alergická na bleší kousnutí, v případě nutnosti kontroly napadení klíšťaty. V oblastech, kde nehrozí vážné napadení blechami a klíšťaty, může být přípravek Fypryst spot-on aplikován každé dva až tři měsíce.

Způsob použití: zevní podání na kůži.

Vyjměte jednodávkovou pipetu z třívrstevného sáčku. Držte pipetu svisle a krouživým pohybem sejměte čepičku. Čepičku otočte a nasaďte ji opačným koncem na pipetu. Tlačte a točte čepičkou, abyste promáčkli její plombu, poté čepičku z pipety sejměte. Rozhrňte srst zvířete v oblasti kohoutku před lopatkami tak, že je viditelná kůže. Přiložte hrot jednodávkové pipety na kůži a několikrát pipetu stiskněte tak, aby se obsah vyprázdnil přímo na kůži v jednom místě.Přípravek má přetrvávající účinnost proti napadení blechami po dobu pěti týdnů a proti klíšťatům po dobu až 2 týdnů, v závislosti na síle zamoření prostředí. Blechy jsou usmrceny během 24 hodin po napadení.

Upozornění: vyhněte se kontaktu přípravku s očima zvířete.Klíště přítomné na zvířeti by mělo být odstraněno před podáním přípravku, aby se snížilo riziko přenosných onemocnění.Je důležité zajistit, aby byl přípravek aplikován na místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat.Může dojít k uchycení jednotlivých klíšťat. Z tohoto důvodu nelze zcela vyloučit přenos infekčních chorob klíšťaty, pokud jsou podmínky nepříznivé. Zpravidla jsou klíšťata usmrcena a odpadnou z hostitele během 24 až 48 hod. po napadení, aniž by se nasála krve. Po aplikaci nelze během období účinnosti přípravku vyloučit uchycení jednotlivých klíšťat. Blechy z domácích zvířat často napadají zvířecí přepravky, místa, kde zvíře spí a obvykle odpočívá, jako jsou koberce a domácí vybavení, které je třeba v případě masivního napadení a na začátku ochranných opatření pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidy a čistit pomocí vysavače.Přípravek Fypryst spot-on může být aplikován chovným a březím kočkám a kočkám v laktaci.

Uchovávání: uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Varování: uchovávat mimo dosah dětí. Pouze pro zvířata. Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů. O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí. Fipronil může nepříznivě ovlivňovat vodní organismy. Neznečišťujte přípravkem nebo prázdnými obaly rybníky, vodní toky nebo nádrže.

Cena: 181.00 Kč

Zboží je skladem

  • SB = Small Breed (malá plemena)
  • MB = Medium Breed (střední plemena)
  • LG = Large Breed (velká plemena)
  • L+R = Fish + Rice (ryba + rýže)
  • S+R = Salmon + Rice (losos + rýže)
  • L+R = Lamb + Rice (jehně + rýže)

foto1709.jpg | fotogalerie GRANULE-SHOP.cz